Informatie over inschrijven

Zoek je een school voor het lopende schooljaar?

Neem contact op of ga langs in de school van jouw keuze. Als er plaats is, kan je jouw kind inschrijven.

 

Zoek je een school voor het volgende schooljaar?

Hiervoor werken we met een aanmeldingsprocedure. Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke scholen jij jouw kind graag wil inschrijven. Daarna krijg je volgens vooraf bepaalde criteria een school toegewezen.

Onderstaand filmpje geeft je hierover meer uitleg.

In januari is er een folder met informatie over het inschrijven en aanmelden verdeeld. De digitale versie van deze folder vind je hier.

Een vereenvoudigde versie van de folder (Nederlands) is vertaald in Arabisch, Engels, Farsi, Frans, Roemeens, Somali en Turks.

 

Klik hier voor informatie over het digitaal infomoment of voor hulp bij het aanmelden of inschrijven? 

1. Inschrijven tijdens de voorrangsperiode:

  • voor wie?

Broers en zussen van kinderen die reeds schoollopen in de school van je keuze en kinderen van personeelsleden van de school

  • wanneer?

Deze kinderen kunnen met voorrang ingeschreven worden van 15 januari 2024 tot en met 2 februari 2024.

 

2. Aanmelden en inschrijven:

  • voor wie?

Kinderen geboren in 2022. Ook de kinderen geboren in november en december 2022 die pas effectief starten met school op 1 september 2025.

Kinderen die van kleuter- of lagere school willen veranderen.

  • wanneer en hoe aanmelden?

Deze kinderen kunnen zich hier aanmelden tussen 27 februari 2024 (vanaf 8 uur) en 19 maart 2024 (tot 18 uur).

We raden je aan om voldoende scholen van voorkeur op te geven, bij voorkeur minstens 3. Dat is niet verplicht maar kan de kans op een plaats vergroten. 

Zet de scholen hierbij in de volgorde van jouw voorkeur. Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, zal de software plaatsen toewijzen op basis van schoolkeuze in de eerste plaats en daarna op afstand. De afstand die de computer gebruikt is ‘vogelvlucht’, de rechte lijn van het domicilieadres van het kind tot aan de school.

Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen. 

  • inschrijven na de aanmeldingsperiode

Na de aanmeldingsperiode zal je via e-mail of via de post een bericht van toewijzing en/of een bericht van rangschikking op de wachtlijst ontvangen. Met een document van toewijzing neem je tijdens de inschrijvingsperiode (22 april tot 13 mei 2024) contact op de toegewezen school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. We vragen wel om voor de inschrijving telefonisch een afspraak te maken met de betrokken school.

 

3. Vrije inschrijvingsperiode:

Vanaf 23 mei 2024 loopt de vrije inschrijvingsperiode. Dit wil zeggen dat je vrijuit contact kan opnemen met een school waar voor het volgende schooljaar nog vrije plaatsen zijn.