Ingeschreven?

Zodra je kind op een school ingeschreven is, start de school met de voorbereiding van de instap voor je kind. 

Wanneer je kind effectief in de school start, is het belangrijk dat je kind de nodige tijd en kansen krijgt om zich thuis te voelen en te groeien. Dat is een proces van proberen en succes ervaren.

 

Ga in gesprek met de school

Is er een probleem? Ga dan altijd in overleg met de school. Zij kunnen je helpen.

Je kan terecht bij:

  • de directeur van de school
  • de leerkrachten (klasleerkrachten of zorgleerkrachten)
  • het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) – Het CLB luistert, overlegt, informeert en geeft raad.

 

Aanbevelingen rond veranderen van school

Als de samenwerking met de school moeilijk loopt dan is het geen goed idee om onmiddellijk van school te veranderen. Een nieuwe school betekent voor je kind een nieuwe plek, andere klasgenoten, een nieuwe juf of meester…

Een schoolverandering heeft een grote invloed op het welbevinden van je kind en is vaak niet de juiste oplossing.

Zijn er toch gegronde redenen om van school te veranderen, dan raden we aan om dat uit te stellen tot het nieuwe schooljaar. In ieder geval zal de nieuwe school contact opnemen met de vorige school.