Informatie over inschrijven

 

INFORMATIE  

Meer lezen? Download hier onze folder.

  

WAAROM WERKEN WE MET AANMELDINGEN?

Meer en meer scholen raken snel volzet. Met behulp van een centraal aanmeldingssysteem willen we: 

  • De wachtrijen aan de schoolpoort vermijden.
  • De kans op een plaats in een school vergroten.
  • Een goede sociale mix in alle scholen van Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar, door zowel kansrijke als kansarme kinderen voorrang te geven. 

 

WIE MOET AANMELDEN?

  • Broers en zussen, en kinderen van personeel:

Let op! Broers en zussen en kinderen van personeel kunnen reeds op voorhand ingeschreven worden (van 16 januari tot 3 februari 2023), in de school zelf. Wanneer dit gebeurd is moet je niets meer doen. Je kind is dan ingeschreven.

Wanneer dit niet gebeurd is, heb je nog altijd voorrang maar moet je je kind aanmelden in de periode die hiervoor voorzien is dus van 28 februari (vanaf 08.00 uur) tot 21 maart (18.00 uur) 2023. Heeft de school van je eerste keuze geen plaats meer, dan zal het systeem je een plaats toekennen van je volgende keuze.

  • Kleuters geboren in 2021:

Alle kinderen geboren in 2021 kunnen zich aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar 2023-2024 nog niet naar school mogen en pas starten op 1 september 2024!

  • Kinderen die van school willen veranderen.

 

 

WAT ALS IK MIJN KIND NIET AANMELD?

Alle basisscholen in Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar doen mee! Als je je kind niet aanmeldt, kan je je kind pas vanaf 23 mei 2023 inschrijven. Op dat moment zijn er misschien in heel wat scholen geen vrije plaatsen meer.

 

HOE GA JE TE WERK?

 

  1. Aanmelden

Je surft naar www.kiesjouwschool.be . Daarna ga je naar de rubriek "aanmelden".

We raden je aan om voldoende scholen van voorkeur op te geven, bij voorkeur minstens 3. Dat is niet verplicht maar kan de kans op een plaats vergroten. 

Zet de scholen hierbij in de volgorde van jouw voorkeur. Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, zal de software plaatsen toewijzen op basis van schoolkeuze in de eerste plaats en daarna op afstand. De afstand die de computer gebruikt is ‘vogelvlucht’, de rechte lijn van het domicilieadres van het kind tot aan de school.

Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen. 

Tussen de aanmeldingsperiode en de start van de inschrijvingsperiode zal je via e-mail of via de post een bericht van toewijzing en/of een bericht van rangschikking op de wachtlijst ontvangen. 

  1. Inschrijving in de school 

Met een document van toewijzing neem je contact tijdens de inschrijvingsperiode (24 april tot 15 mei 2023) met de toegewezen school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. We vragen wel om voor de inschrijving telefonisch een afspraak te maken met de betrokken school.

  1. Wat doen met een bericht van niet-gerealiseerde inschrijving? 

Je plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd. Je kan door de school gecontacteerd worden om voor een openstaande plaats te komen inschrijven. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. 

  1. Vrije inschrijvingsperiode vanaf 23 mei 2023

Tijdens deze periode gebeuren de inschrijvingen chronologisch en rechtstreeks op de school. Alle andere voorrangsregels vervallen. Heel wat scholen zullen echter geen vrije plaatsen meer hebben. In dat geval ontvang je een weigeringsdocument met vermelding van de plaats van je kind op de wachtlijst.