Welkom

 Kies je school na 29 mei...

Deze website geeft je informatie over de aanmelding- en inschrijvingsprocedure voor kleuters en lagere school kinderen in Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar voor het schooljaar 2020-2021. De aanmeldingen zijn nu afgesloten.

Vanaf 29 mei kan je je kind van op afstand inschrijven. De vrije plaatsen van je school van voorkeur kan je hier terugvinden (voorkeur). Fysieke inschrijvingen zijn heden niet mogelijk.  Hoe kan je nu inschrijven? Volg de volgende fasen:

fase 1:

Als ouder neem je contact op met de school waarvoor je kiest (welke school? klik hier). De scholen gaan dan via mail/telefoon/post laten weten wat je moet insturen vooraleer er kan overgegaan worden tot te feitelijke inschrijving. De school bevestigt of er nog plaats is of niet.

Het kan ook zijn dat je via de website van de school de nodige info kan invullen. Volg dan de instructies van de website. Als er geen plaats meer is zal de school je dit ook direct melden.

fase 2:

Na ontvangst en controle door de school, stuurt de school de leerlingenfiche en eventueel het schoolreglement/pedagogisch project ter ondertekening op naar de school. De ouders ondertekenen dit/deze document(en) en bezorgen dit aan de school zoals ze het vraagt (per mail, via post, foto ...). Je kind is nu ingeschreven.

fase 3:

Zorg dat de school de officiële documenten verkrijgt (de school maakt hierover afspraken).

 

Wanneer er geen plaats meer is op de school, krijg je van de school een document van niet gerealiseerde inschrijving, waarop je plaats op de wachtrij vermeld staat. Als er een plaats vrijkomt, zal de school je verwittigen. De wachtrij blijft gelden voor het geboortejaar 2018 tot 30 juni 2021 en voor al de andere jaren tot de vijfde schooldag van oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen inhoud